Nettverk i bustad

mont_r_stroke.jpg

Gode, varige løysingar.

Det kan ofte vere verd å legge litt meir i heimenettverket. Det treng ikkje nødvendigvis å verte så mykje dyrare, men veldig mykje betre. 

Vi ser over kva rom som er viktige å ha dekning i, og kjem med forslag til løysing. Vi leverer gjerne heile pakken med nettverkskomponentar (utstyret som trengs), konfigurering og montering. 

DATASIKKERHEIT

Alle nettverk vi leverer fungerer som avtalt. I tillegg kan du også bestille med brannmur for ekstra sikkerheit. Dette er ei god løysing for heimekontor, barnefamiliar eller om du berre vil ha ei ekstra sikring mot hacking, malware og virus.

Det fine med brannmur er at også telefonar, pads, og andre apparat på nettverket er sikra.

Kontakt oss
robert_comnet.jpg

Robert Overå
Sal- og Marknadsansvarleg IKT

+47 920 56 201
robert@com-net.no

"Com-Net har god leveransepresisjon, er etterrettelege, leverer gjennomgåande god kvalitet og har ei positiv serviceinnstilling."

 

© Com-Net AS  |  Design og CMS utviklet av Osberget