Graving

grave_lite.jpg

Vi er samarbeidspartnar med CN Maskin som tek på seg både små og store graveoppdrag. 

Ta kontakt med CN Maskin for å få meir informasjon og pristilbod. Dei tek på seg alt frå større graveprosjekt til mindre oppdrag som t.d. å grave fibergrøft inn til huset ditt. 

Tlf: +47 92445598 | 40004880
E-post: kontakt@com-net.no
W
eb: www.cnmaskin.no

"Com-Net har god leveransepresisjon, er etterrettelege, leverer gjennomgåande god kvalitet og har ei positiv serviceinnstilling."

 

© Com-Net AS  |  Design og CMS utviklet av Osberget