Tjenester privat

Vi tilbyr også ein del tenester til privatkundar

Treng du oppgradering av nettverket i huset ditt? Eller skal du bygge nytt og treng kompetanse for å få lagt opp nettverket ditt best mogleg? I så fall kan du ta kontakt med oss for å få eit uforpliktande pristilbod.

Du finn meir informasjon om nettverk i privatbustad i menyen til venstre.

"Com-Net har god leveransepresisjon, er etterrettelege, leverer gjennomgåande god kvalitet og har ei positiv serviceinnstilling."

 

© Com-Net AS  |  Design og CMS utviklet av Osberget