Kompetanse og godkjenningar

Com-Net AS er ei EKOM-godkjend bedrift. Det betyr at vi har ei godkjenning utstedt frå Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit som er i tråd med autorisasjonsforskrifta frå 1.1.2012. Ekomnettautorisasjonen gjer at vi kan utføre installasjonar og vedlikehald av alle typar ekomnett definert i ekomlova.

Sertifisering

Com-Net AS er kvalifisert leverandør i databasen Sellihca.

 

"Com-Net har god leveransepresisjon, er etterrettelege, leverer gjennomgåande god kvalitet og har ei positiv serviceinnstilling."

 

© Com-Net AS  |  Design og CMS utviklet av Osberget