Support og drift

cup-of-coffee_stroke.jpg

Vi kan tilby supportavtalar for alle produktkategoriane våre. Kvar avtale kan tilpassast ditt behov.

Vi har utvida opningstider for support og ein webbasert supportportal der du kan legge inn, og følge med på, di sak.

Vi kan fjernsupportere nettverk om det er ønskeleg. Det betyr rask responstid og at vi ofte ikkje treng å vere fysisk til stades for å løyse mange nettverksproblem.

Dersom du har behov for det kan du få låne eit tilsvarande produkt dersom apparatet må sendast inn til service.

Kontakt oss
robert_comnet.jpg

Robert Overå
Sal- og Marknadsansvarleg IKT

+47 920 56 201
robert@com-net.no

"Com-Net har god leveransepresisjon, er etterrettelege, leverer gjennomgåande god kvalitet og har ei positiv serviceinnstilling."

 

© Com-Net AS  |  Design og CMS utviklet av Osberget