COMROM

comrom_logo422.png

Vi har utvikla ein eigen app til bruk i møter, undervisning, seminar o.l.

GIR ROM FOR IDÈAR

  • Formidling av idèar kan vere tidkrevjande.
    Vi sørger for at alle innspel vert høyrt og ivareteke til seinare gjennomgang.
  • Knapt med tid? Hald meiningsmålingar, spørjerunder, live chat og avstemmingar og sjå resultatet i sanntid.

GIR ROM FOR DELTAKING

  • Kor mange innspel får ein aldri høyre?
    Med anonymiserte funksjonar kan alle få ytra si meining på ein trygg måte.
  • Når ein diskuterer kan det vere ei utfordring at alle får sleppe til. Med live chat kan alle delta uavhengig av avstand, tid og rom. 

Mobil? PC? Nettbrett? Systemet er klargjort for implementering på alle moderne plattformer og operativsystem. 

Med fleksible innstillingar kan du skreddarsy plattforma til ditt formål og oppnå akkurat det formatet du måtte ønske. Utsjånaden kan tilpassast di bedrift sin grafiske profil. 

For å gjere det oversiktleg kan alle innspel, meiningsmålingar og chatloggar lagrast og delast gjennom den nettbaserte databasen.

Med COMROM kan du oppnå ei 100% demokratisk deltaking. Med rette innstillingar skaper du ei trygg plattform for alle som deltek. 

Kontakt oss
robert_comnet.jpg

Robert Overå
Sal- og Marknadsansvarleg IKT

+47 920 56 201
robert@com-net.no

"Com-Net har god leveransepresisjon, er etterrettelege, leverer gjennomgåande god kvalitet og har ei positiv serviceinnstilling."

 

© Com-Net AS  |  Design og CMS utviklet av Osberget