Utbygging

tilsett.jpg

Som utbyggar for prosjektet ditt kan vi tilby deg:

  • Igangsetting av prosjektet. Dette inneber innsending av søknader til kommune og oppstartsmøter mellom entreprenør og byggherre.
  • Faste byggemøter, oppfølging av entreprenørar og kommunikasjon mellom entreprenør og kunde.
  • Overlevering av prosjekt med innmåling, bildedokumentasjon, signerte avtalar med grunneigarar og overføring av dokumentasjon til kunden sine system.
Kontakt oss
roy.jpg

Roy Bikset
Driftssjef

+47 924 45 598
roy@com-net.no

"Com-Net har god leveransepresisjon, er etterrettelege, leverer gjennomgåande god kvalitet og har ei positiv serviceinnstilling."

 

© Com-Net AS  |  Design og CMS utviklet av Osberget