Prosjektering

planlegging.jpg

Har du eit stort eller lite prosjekt - vi tek jobben.

Om du hyrer oss til å prosjektere for deg får du mellom anna:

  • Ei grundig synfaring og områdevurdering med bildedokumentasjon, og innhenting av dokumentasjon på infrastruktur frå andre aktørar.
  • Planskisser og kart med trassear, og eit overslag på mengde produkt og materiell.
  • Pris på leveranse og materiell. Vi hentar inn prisar på materiell frå ulike leverandørar og einingsprisar frå entreprenørar.
  • Framdriftsplan og planlagde statusmøter.
  • Ferdig overlevert prosjekt til utbyggar komplett med kart og skjematikk.
Kontakt oss
roy.jpg

Roy Bikset
Driftssjef

+47 924 45 598
roy@com-net.no

"Com-Net har god leveransepresisjon, er etterrettelege, leverer gjennomgåande god kvalitet og har ei positiv serviceinnstilling."

 

© Com-Net AS  |  Design og CMS utviklet av Osberget